Recensie: De dokter is uw kameraad niet. Uit het leven van Guust Van Mol – Louis van Dievel

on

Louis van Dievel is journalist en auteur. Zijn roman ‘De Pruimelaarstraat’ prijkte op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2007 en ‘Hof van Assisen’ werd bekroond met de Knack Hercule Poirotprijs 2012. In 2019 verscheen ‘De Onderpastoor’. Deze roman over de woelige kwestie van onderpastoor Gilbert Verhaeghen kende vier drukken. Nu ligt zijn nieuwste roman‘ De dokter is uw kameraad niet. Uit het leven van Guust Van Mol’ in de winkelrekken.

De aanleiding

© De Boekenkast

Louis van Dievel was al heel lang gefascineerd door het leven van Guust Van Mol (een pseudoniem). Toen hij Guust een voorstel deed om zijn leven in een boek te gieten, stond die er nogal weigerachtig tegenover. Zelf liep hij al langer met het idee om zijn leven zelf uit te schrijven voor zijn kinderen, om uit te leggen hoe alles gelopen is. Hoe hij marxist-leninist werd en in die hoedanigheid gruwelijke misdaden van dictatoriale regimes heeft goedgekeurd of tenminste goedgepraat heeft.

In het jaar 2018 slaagde Louis van Dievel erin om Guust te overtuigen. Uren hebben ze met elkaar doorgebracht waarin hij vertelde over zijn jeugd, privéleven, studietijd, fabriekswerk, dokterspraktijk in Turnhout en Amsterdam-Zuid, zijn tijd als parlementslid voor de sp.a en zijn afkeer tegen de partijleiders Patrick J. en Steve S. .

Ook kreeg Louis toegang tot het persoonlijke archief van Guust. Duizenden pagina’s aan documentatie heeft de auteur doorploegd en de naar schatting 800 vragen die Louis stelde , heeft Gust plichtbewust beantwoord.

Uit deze enorme hoeveelheid aan informatie heeft van Dievel een persoonlijke keuze gemaakt om het boeiende leven van Guust Van Mol te reconstrueren. De uitgeverij heeft voor ‘De dokter is uw kameraad niet’ een nieuw genre bedacht: biografictie. Dit boek is een roman, geen biografie.

Het verhaal

Louis van Dievel neemt je mee naar Gierle, een rustig dorpje in de Kempen. Op 22 november 1953 zag Guust Van Mol er het levenslicht. Hij is de eerstgeborene van Louis en Margriet. Gust groeide op in een katholiek onderwijs gezin in de tijd dat de ouders hun kroost nog een stevig pak rammel mochten geven en de leraren nog lijfstraffen uitdeelden.

Guust was van jongs af aan gebeten door de leesmicrobe. In de lagere school las hij boeken voor volwassenen zoals Dostojevski. Hij las niet voor het plezier, maar om te leren, te weten en te bevatten. Guust was een intelligente, maar tevens een rebelse tiener. In het jezuïetencollege was hij niet meer welkom en hij ging dan naar de Rijksnormaalschool in Lier. Een keerpunt in zijn leven was de kennismaking met het lokale werkcentrum en hij sloot zich aan bij de marxistische-leninistische beweging. Als hij in het hoofdkwartier van Amada- afkorting van Alle arbeiders aan de macht– een vergadering bijwoonde, was hij verkocht. Op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij de partij Amada, de voorloper van de PVDA, en was een fanatieke maoïst.

Op aanraden van de enig zaligmakende marxistisch-leninistische partij brak hij zijn universitaire studies af om fulltime revolutionair te worden. Hij moest proletariseren en ging in een fabriek werken. Guust werkte in een asbestbedrijf, delfde naar kolen en reed met de tram. Elke vrije minuut stak hij in de opbouw van de revolutionaire partij. 

Wanneer hij besliste om geneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit in Antwerpen was de partij en zijn kameraden er niet gelukkig mee. Na een ontnuchterende studiereis naar China, brak hij met de partij.

Van Mol bouwde een huisartsenpraktijk uit in Turnhout. Hij was zeer populair bij het volk, maar niet bij zijn collega’s. Guust veroorzaakte veel onrust in de stad. Zijn interesse in politiek was nog steeds aanwezig. Hij werd actief bij de sp.a, schopte het zelfs tot Vlaams parlementslid, maar ook deze partij stelde hem zwaar teleur. Hij verliet uiteindelijk ontgoocheld de partijpolitiek.

Gust zocht asiel in Rotterdam, waar hij tien jaar lang huisarts was in een achterstandswijk. Daar maakte hij kennis met de boeken van de oerconservatieve arts en denker Theodore Dalrymple. Alles waar Guust ooit in geloofde, besluit hij, berust op een leugen. Je helpt mensen niet door solidair te zijn…

Vlaams auteur Louis van Dievel is er weer in geslaagd om de lezers te trakteren op een geweldig verhaal over het leven van een fascinerend persoon. De lezers die de auteur kennen weten dat hij een rasverteller is, vanaf de eerste pagina hang je aan zijn lippen. Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Louis van Dievel heeft niet alleen het boeiende leven van Guust van Mol gereconstrueerd, doorheen het verhaal zijn er passages met herinneringen, notities, anekdotes en commentaren van Guust zelf.. Dit maakt het verhaal authentiek.

Louis van Dievel schreef met ‘De dokter is uw kameraad niet ‘ het onverbloemde levensverhaal van Guust Van Mol én een mooi stukje Vlaamse geschiedenis. De moeite waard om te lezen!

In ‘De dokter is uw kameraad niet’ neemt Van Mol geen blad voor de mond. Hij spaart zijn vroegere medestanders en kameraden niet, maar ook zichzelf niet. Hij vertelt over de schaamte en de schuldgevoelens die hij heeft overgehouden omdat hij ooit en lang Mao heeft bewonderd, waarom hij voor de sociaaldemocratie heeft gekozen en waarom hij tenslotte gekozen heeft voor de leer van Theodore Dalrymple.

ISBN: 9789460018602 – Paperback – 367 p. – Prijs: € 22,50 – Uitgeverij: Vrijdag

https://www.uitgeverijvrijdag.be/cataloog/non-fictie/de-dokter-is-uw-kameraad-niet-uit-het-leven-van-guust-van-mol