Recensie: Waddenwolf – Corine Nijenhuis

De Nederlandse auteur Corine Nijenhuis (1965) werkte na de Rietveldacademie als zelfstandig ruimtelijk vormgever. Daarna volgde zij de avondopleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam, waar ze cum laude afstudeerde. Zij debuteerde in 2011 met de non-fictie roman ‘Luchtcowboy’. In 2015 volgde ‘Een vrouw van staal’, de buitengewone biografie van een binnenvaartschip. Met ‘Waddenwolf  – De opzienbarende geschiedenis van een jonkheer die de Waddenzee wilde droogleggen’ heeft ze nu een nieuw boek uit.

‘Waddenwolf’ is een historische roman over jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout, die van jongs af het idee had om een dam te bouwen tussen Ameland en het Friese vasteland. Met deze dam zou de Waddenzee transformeren tot Waddenpolder. Ondanks het feit dat Pieter een jurist is, wil hij van dit project zijn levenswerk maken.

De jonkheer was niet de eerste met het idee. In 1846 had Worp van Peijma, een boer en hobbymatig waterbouwkundige uit Ternaard, al het idee om het Wad droog te leggen en in 1850 had ingenieur Benjamin van Diggelen van Rijkswaterstaat ook die plannen. Maar Pieter was de eerste die de plannen werkelijk uitvoerde.

Pieter Teding van Berkhout wist vooraanstaande personen te overtuigen en richtte samen met vijf commissarissen ‘De Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden’ op. Via de staat, de provincie Friesland en met het uitgeven van aandelen sprokkelde hij de nodige financiële middelen bij elkaar om zijn levenswerk te kunnen verwezenlijken.

De jonkheer is bezeten van de dam en verlaat zijn juristenpraktijk in Deventer om in een uiterst primitieve barak in Ameland te wonen, om zo de werken beter in het oog te kunnen houden. Het is helemaal geen rozengeur en maneschijn voor de advocaat. De vissers, aandeelhouders, overheden en de inwoners van Ameland waren helemaal niet tevreden over de werken, zelfs zijn familie stond niet achter hem.

En dan is er nog Marijke, de huishoudster van de pastoor van Ameland. Zij heeft een Mariaverschijning gezien. Maria gaf haar de boodschap dat er geen zegen rust op de dam waarvan de bouw net begonnen is. De dam zal volgens de moeder van Jezus binnen de tien jaar vernietigd worden…  

‘Waddenwolf’ van Corine Nijenhuis is een prachtige roman, met een verhaal dat zich afspeelt in de negentiende eeuw. De auteur weet fictie en waargebeurde feiten in elkaar te laten vloeien tot een mooi verhaal over een man die zijn droom nastreefde. 

‘Waddenwolf’ is een verhaal over het grootste, mislukte Nederlandse waterbouwkundige project in de 19de eeuw

Deze roman bevat een vertelling dat historisch volledig klopt, aangevuld met de interpretatie van de auteur van hoe het leven van Pieter Teding van Berkhout heeft kunnen zijn. Corine Nijenhuis weet op perfecte wijze de sfeer te beschrijven die er heerste, met personages van vlees en bloed. Je voelt zo dat Corine veel research heeft gedaan voor haar derde boek, een boek dat echt de moeite waard is om te lezen. 

Dit is een historische roman over een stukje vergeten Nederlandse geschiedenis, over een onbekende tragische held die de Waddenzee wilde droogleggen, maar te kampen kreeg met veel tegenslagen en teleurstellingen. Het is toch merkwaardig dat er rond dit bouwkundig project weinig geweten is. Mochten de werken voltooid zijn, zou Nederland er een stukje anders uit gezien hebben en zou er geen sprake zijn van de Waddeneilanden en de Waddenzee.

“Mijn leven is veelal geweest een leven vol teleurstelling. Van jarenlange moeitevolle arbeid en inspanning die tot geen resultaat heeft geleid, zoodat mijn vermogen, in plaats van toegenomen te zijn, daarentegen is verminderd. Veel heeft daartoe bijgedragen, de jarenlange kosteloze deelneming aan de belangen der Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden, welke onderneming ik steeds als eene volkomen goede onderneming heb beschouwd en nog beschouw, maar waarvoor het nodige kapitaal tot uitvoering niet te verkrijgen was.

Ik hoop dat het mijne nagedachtenis niet te zeer zal benadelen. In deze heb ik slechts het goede gewild.” Pieter Jan Willem Teding van Berkhout – Deventer, januari 1889

ISBN: 978 94 93095 37 3 – Paperback met flappen – 358 blz. – Prijs € 22,50 – Uitgeverij: Brandt

http://www.uitgeverijbrandt.nl/

Advertentie